Geschiedenis

Picture
Op 17 juni 2010 kregen de bewoners van de Maree-, de Lang- en de Bakkerstraat een brief waaruit blijkt, dat de Stad Antwerpen en het District Borgerhout ‘op zoek zijn naar een locatie voor de inplanting van een nieuw administratief centrum, een kindercrèche, een bibliotheek, een sportloods en een parkje. De omgeving van het Moorkensplein is hiervoor de belangrijkste kanshebber’. De bewoners worden via deze brief uitgenodigd op een infovergadering op vrijdag, 25 juni 2010, om de beslissing van het College van burgemeester en schepenen te aanhoren. Enkele ongeruste telefoontjes later blijkt dat we zouden onteigend worden...
Een aantal uitspraken van beleidsmensen en ambtenaren die week laten weinig twijfel bestaan. Er wordt linea recta afgestevend op een afbraakscenario om plaats te ruimen voor wijkgroen en nieuwbouw. De nieuwbouw zal de districtsdiensten huisvesten, maar ook een aantal nieuwe appartementen, die de financiële haalbaarheid van het project moeten optillen.  Voor alle betrokkenen was dit de eerste maal dat men over deze plannen hoorde. Op geen enkel moment is er een bevraging, inspraak of participatiemoment geweest. Nochtans is dat bij tal van andere stadsontwikkelingsinitiatieven wel de geëigende procedure.

Een principe-akkoord werd reeds gestemd door het district op 9 maart 2010 en door het college op 26 maart 2010. Op dat moment is er een akkoord gegeven over het inschakelen van  onteigeningen om het project te realiseren. Dit blijkt uit het visie-en analysedocument dat voorafgaandelijk werd gepresenteerd aan beide colleges door AG Stadsplanning. Het District heeft dan op 31 mei 2010 onder motivatie van ‘hoogdringendheid’ positief advies gegeven over het project dat in grote lijnen hetzelfde gebleven is. Er wordt bijkomend geadviseerd om de onteigenden voorkooprecht te verlenen op de nieuwe appartementen en woningen die in het project mogelijk gerealiseerd worden. Ook wordt er aangedrongen op inspraak onder de vorm van een informatievergadering voor de betrokken eigenaars nadat een ultieme beslissing genomen is !?


De beslissing van het Schepencollege op 25 juni is naar aanleiding van onvoorziene persaandacht, en onrust bij de getroffen eigenaars een eerste maal verdaagd naar vrijdag 9 juli (het laatste college voor het zomerreces). Op maandag 5 juli 2010 zijn de betrokken bewoners voor het eerst ontvangen door de burgemeester voor een informatief gesprek. Het stadsbestuur heeft de plannen en onteigeningsprocedures toegelicht, eigenaars konden hun frustraties uiten, er werden wat vervelende vragen gesteld die handig of minder handig ontweken werden,  maar vooral: er was geen ruimte voor constructieve dialoog. 

Ondertussen heeft het Schepencollege de ultieme beslissing nogmaals verdaagd tot eind augustus en opdracht gegeven aan haar AG Stadsplanning om alternatieven te bekijken, aangereikte ideëen te onderzoeken, en participatie op te starten.  Mogelijk zijn enkele bedenkingen en suggesties van de eigenaars toch aangekomen. Desalniettemin blijven we uiteraard uiterst waakzaam gezien bovenstaande geschiedenis het vertrouwen in het beleid ernstig beschadigd heeft.