NIEUWS

12 december 2010

Picture
Sinds het weekend zijn in de straten rond het Moorkensplein tientallen affiches opgehangen. De buurtbewoners tonen hiermee hun onvrede over de aanpak van de Stad en zijn solidair met hun mogelijk-onteigende buren. Gewapend met een ontwerp van een expert stedebouwkundige vinden zij dat een oplossing zonder onteigeningen mogelijk moet zijn.  Bovendien biedt dat ontwerp een betere invulling van de noden van de bewoners...

10 december 2010

Picture
Architect/urbanist Mark Depreeuw, gespecialiseerd in ecologische ontwerpen, meent dat er wel degelijk een oplossing kan gevonden worden voor het Moorkensplein en dit zonder onteigeningen. Hij werkte zijn visie uit in deze alternatieve studie. Depreeuw werkt vanuit de ecologische basiscondities van de site. Volgens hem wordt in de huidige plannen geen rekening gehouden met de sterke Z_W winden die het plein erg kil maken. Een nieuw districtshuis zoals weergegeven op de schetsen van de stad zou de overgebleven bewoners grote delen van het jaar in de schaduw doen belanden.


26 november 2010

De Stad en het District verspreiden eindelijk de eerste informatie in de ruime buurt via een nieuwsbrief. Er is sprake van drie scenario's twee met onteigening, ééntje zonder maar daarvan wordt de haalbaarheid wel bijzonder laag ingeschat. Verder is nu ook voor iedereen duidelijk dat het project naast een parkje in de eerste plaats draait om een nieuw districtshuis voor Borgerhout. Enkele van onze suggesties zijn ondertussen meegenomen, zoals een bestemming voor het braakliggende (verontreinigde) terrein in de Mellaertstraat. Wij vragen iedereen uit de buurt om zoveel mogelijk de oproep tot suggesties te volgen en een mailtje te sturen want het lijkt erop dat men hiermee rekening gaat houden...?

09 oktober 2010

In de weekendkranten van 9-10 oktober werd bericht over een petitie van niet met onteigening bedreigde buren die de buurt in twee kampen verdeelt. Momenteel proberen de twee partijen met een gezamelijk standpunt naar buiten te komen. Ongetwijfeld is er meer kans op een mooie menselijke oplossing als de voor en tegenstanders een common ground kunnen vinden...

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3Q30JNTO&postcode=2000

15 augustus 2010

Picture
Momenteel staat er een groot onbebouwd terrein te koop in de Mellaertstraat. Het bevindt zich recht tegenover de eigendommen van de Stad en zou dus deel kunnen uitmaken van een toekomstig 'Moorkenspark'. Ook zonder onteigeningen doen zich blijkbaar allerhande opportuniteiten voor...

3 augustus 2010

Picture
Eindelijk valt er een kritische noot in de pers te lezen. Gazet van Antwerpen blogt:

De ideale oplossing is niet steeds de beste.

"Een plan kan er op papier misschien heel mooi uitzien, maar in de praktijk een gedrocht zijn. Dit is meestal een gevolg van een overheid die blind is voor het menselijk aspect.
Een recent voorbeeld is het plan voor de aanleg van een nieuw park in Oud-Borgerhout. Elf woningen worden hiervoor onteigend. Het gaat hier niet om krotten, waarvan de eigenaars maar al te blij zouden zijn dat iemand hun woning nog wil kopen. De huizen worden bewoond door jonge gezinnen die hun zuur verdiende spaargeld staken in de renovatie van hun woning. Sommige woningen zijn in art-decostijl.

De dreigende onteigening is een kaakslag voor deze mensen. Bovendien staat deze ingreep niet in verhouding tot het resultaat. Er is meer groen nodig in Borgerhout. Dit ontkennen zelfs de getroffen gezinnen niet. Alleen zou er met de heraanleg ongeveer 0,35 ha extra groen worden gewonnen. Het aantal vierkante meter groen per Borgerhoutenaar stijgt hiermee, hou u vast, van 1,10m² naar 1,18m².

Antwerpen wil dat er per inwoner 9m² groen is. Het moet de leefkwaliteit in de stad verhogen en zo meer jonge gezinnen aantrekken. Alleen blijkt in Borgerhout dat deze maatregel juist jonge gezinnen, die al in de stad wonen en er investeren, op straat zet. Het Antwerpse schepencollege herbekijkt nu de onteigening. Antwerps schepen van Ruimtelijke Ordening Ludo Van Campenhout (Open Vld) zou eigenlijk liever het plan van tafel vegen. Beter laat dan nooit. Spijtig dat hij niet sneller zijn ambtenaren een halt had toegeroepen. De bewoners hadden dan minder slapeloze nachten.

De bewoners van de elf woningen zijn mondig, het zijn mensen die zich niet zo maar neerleggen bij eender welke beslissing. Stel dat dit niet zo was geweest, had het stadsbestuur dan ook de plannen herbekeken? Het is onbegrijpelijk dat niemand eerder zag dat dit plan niet menselijk was. De ideale oplossing is niet steeds de beste oplossing. Om dit te zien, moeten wel eerst de oogkleppen af en moeten de betrokken ambtenaren eens hun bureaustoel verlaten.

Het creëren van extra groen in een stad is zeker geen gemakkelijke klus. Niet elke dag dient zich er een terrein aan om een tweede park Spoor Noord op aan te leggen. Het is belangrijk dat bewoners op 500 meter tot een kilometer van hun woning een gezellig groen pleintje of parkje hebben. Met wat creativiteit is dit echt geen onmogelijke klus.

door Sacha VAN WIELE

lees hier het volledige artikel en de reacties van lezers.

2 augustus 2010

De open brief van de bewoners aan het stadsbestuur wordt gepubliceerd in de Gazet Van Antwerpen. 

Open Brief aan Burgemeester en Schepenen van Antwerpen betreffende de onteigeningen aan het Moorkensplein in Borgerhout.

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Via deze weg willen wij als bewoners van de Lang-, Marée- en Bakkerstraat bedreigd met onteigening een aantal bedenkingen uiten bij de plannen betreffende de heraanleg van het Moorkensplein in Borgerhout.

De meeste Borgerhoutenaren zijn het ermee eens dat er in
Borgerhout intra muros actueel te weinig groen aanwezig is. Ook wij. De Stad is momenteel echter van plan om via onteigening van bewoonde, meestal gerenoveerde en waardevolle woningen, nieuwe groene ruimte te creëren. Anderzijds wordt er op andere sites in de stad volop open ruimte volgebouwd. Het is volgens ons bovendien niet fair om dit project te promoten als zijnde de aanleg van een Moorkenspark, want dit is slechts één onderdeel van het verhaal.

Een aanzienlijk deel van de vrijgekomen oppervlakte zou worden heropgevuld met een nieuwbouwcomplex. Hierin zullen naast een aantal publieke diensten ook nieuwe appartementen en woningen ondergebracht worden. Als onteigenden zouden wij voorkooprecht krijgen op de appartementen en woningen. Dit is toch al te absurd. Waarom eerst mensen wegjagen, om ze later via heropwaardering van de buurt weer aan te trekken?

De oppervlakte die vrijkomt door onteigening en afbraak van de twaalf woningen in de Lang-, Maree- en Bakkerstraat bedraagt niet meer dan 15% van de totale oppervlakte van de site! Op deze beperkte oppervlakte wonen wel een 50-tal personen. Het gaat om jonge gezinnen die ofwel volop aan het renoveren zijn of daarmee net klaar zijn. Het gaat om oudere mensen die er geboren zijn of er reeds tientallen jaren wonen met hun gezin en echt niet weg willen. Het collectief geweten wordt gesust met faire vergoedingen voor de onteigening. Exacte bedragen zijn nog niet geschat maar iedereen weet dat de gezinnen die investeerden in renovatie hieraan hun broek zullen scheuren. De emotionele schade die sommige mensen (zullen) lijden is gewoonweg onbetaalbaar.

Door de geplande heraanleg creëert men ongeveer 0,35 ha extra groen Zo wordt het aantal m² groen per Borgenhoutenaar verhoogd van 1,08 m² naar 1,19 m² , daar waar het streefdoel van het Stadsbestuur 20 m² per inwoner is. Dit lost de problemen dus niet op. Moet de rest van
Borgerhout zich nu ook zorgen gaan maken om onteigend te worden?

Nochtans zijn er alternatieven. Reeds in 2005 werd een wedstrijd uitgeschreven door het Schepencollege voor heraanleg (renovatie/nieuwbouw) van het districtsgebouw. De wedstrijd leverde een aantal waardevolle voorstellen op. Zonder één particuliere woning af te breken worden publieke functies, ondergrondse parking en kleinschalig wijkgroen harmonisch tot één geheel gecombineerd. De winnaar kreeg de opdracht het plan uit te werken, maar door gebrek aan financiering kwam het hele project op de helling te staan en gingen de plannen uiteindelijk de schuif in. Waarom ligt er dan nu een volledig nieuw project met maximaal afbraakscenario op tafel? Wij vragen dan ook om met open geest een ontwerp uit te werken, waarin de bestaande toestand en de gewenste vernieuwing op harmonische wijze geïntegreerd worden
.

Hoogachtend,

Mohammed Amahyo, Langstraat 111
Nina Antonissen, Bakkerstraat 56
Mahmoud El Bousmaki, Langstraat 109
Fadma El Bousmaqui, Langstraat 109
Clarisse Braekman, Langstraat 113
Ilan Delvaux, Bakkerstraat 56
Frans Govaerts, Bakkerstraat 48
Eveline Kamina, Bakkerstraat 50
Patrik Oosterlynck, Bakkerstraat 50
Asia Rahou, Langstraat 111
Godelieva Thys, Bakkerstraat 48
Mustafa, Bakkerstraat 54

26 juli 2010

Picture
De redactie van Radio Centraal interviewde één van de met onteigening bedreigde bewoners uit Borgerhout. Luister hier naar het interview.